gemiusAudience
gemiusAudience
Home > Uuringu põhitõed > Mõõdikute selgitused

Mõõdikute selgitused

 

Tänu gemiusAudience’i poolt pakutavatele mõõdikutele on meedia planeerimine muutunud palju hõlpsamaks. Allpool esitame otseselt interneti auditooriumi mõõtmisega seotud kõige olulisemate mõistete selgitused. Samuti lisame selgitused mõõdikute kohta, mis on genereeritud tänu gemiusExploreri rakendusele.

 

 

Analüüsil kasutatavad põhilised mõisted

 

Külastajad (real users)

 

Valitud veebilehte vähemalt üks kord antud kuus külastanud isikute arv. See arv iseloomustab veebilehe kättesaadavust ja näitab veebilehte külastanud isikute tegelikku arvu – mitte arvuteid ega cookie’sid. Selle arvu alusel on võimalik kindlaks määrata nimetatud isikute sotsiaal-demograafiline profiil.

 

Katvus

 

Mõõdik väljendatakse protsentides ja see näitab antud ajaperioodil vähemalt ühe lehekülastuse valitud veebilehel genereerinud külastajate arvu suhet internetikasutajate koguarvu antud ajaperioodil.

 

Lehekülastus

 

Antud interneti veebilehe WWW-dokumendi allalaadimine. Kui internetikasutaja vaatab veebilehte, siis genereeritakse üks lehekülastus. Lehekülastus salvestatakse spetsiaalse jälitusskripti kaudu, mis on paigutatud vastava veebilehe koodi.

 

GemiusAudience uuring võimaldab arvutada erinevate sihtgruppide jaoks (näiteks naised, kõrgharidusega, vanusegrupis 15 kuni 24) kõiki mainitud mõõdikuid

 

 

Muud gemiusAudience uuringus kasutatavad mõisted näita/peida