gemiusAudience
gemiusAudience
Home > Uuringu põhitõed > Metodoloogia

Metodoloogia

 

GemiusAudience uuring Eestis ühendab mitmeid uuringukomponente genereerimaks andmeid, mida saab kasutada meedia planeerimisel:


Pop-up paneeli meetod ühendab mitmeid uuringukomponente genereerimaks andmeid, mida saab kasutada meedia planeerimisel:

  • gemiusTraffic – lehekeskne (site-centric) mõõtmissüsteem (kogub andmeid kasutamise ja veebiliikluse kohta); 
  • pop-up küsitlused – pop-up küsitlused (pop-up surveys), mis kuvatakse juhuslikult väljavalitud internetikasutajate valimile, kes külastavad uuringus osalevaid veebilehti (kogub sotsiaal-demograafilisi ja/või toote/elustiili andmeid);
  • off-line struktuuriuuring – sõltumatu uuring, mida korraldatakse regulaarselt off-line meetodeid kasutades (kirjeldab internetikasutajate demograafilist koosseisu).

 

Lehekeskseid andmeid kasutav süsteem gemiusTraffic kogub veebiliikluse/kasutamise andmeid kõigi internetikasutajate kohta, kes külastavad uuringus osalevaid veebilehti. Koos nende andmetega kogub Gemius veebiliikluse/kasutamise andmeid ka nende internetikasutajate kohta, kes külastasid uuringus osalevaid veebilehti ja täitsid pop-up küsitluse ankeedid.

 

Nimetatud pop-up küsitlused kuvatakse juhuslikult väljavalitud internetikasutajate valimile, kes külastavad uuringus osalevaid veebilehti. Uuringu käigus kontrollitakse veebilehe kuvamise segadust, kuvamise mittekorratavust ja kuvamise jaotust ajaliselt ning auditooriumi lõikes. Veebilehe katvuse hindamiseks kõrvaldab Gemius cookie kustutamisest tingitud kõrvalekalded ja tagab veebiliikluse hindamise täpsuse, järjekindluse ning kooskõlalisuse gemiusAudience’i lehekesksete vahenditega.

 

Lõpptulemusena saadud andmed, mida kasutatakse meedia planeerimisel, põhinevad 10 - 15 tuhandest (in Estonia the average number of panel is around 12000-13000 people) vastajast koosneval valimil ja kirjeldavad üksikasjalikult kõiki uuringus osalevaid veebilehti. Erinevad mõõdikud on lahti seletatud Mõõdikute seletused osas.

 

Andmed avaldatakse üks kord kuus ja need võivad hõlmata perioode ühest kuust kuni ühe nädalani.

 

Kui soovite saada täiendavat teavet gemiusAudience’i kohta, võtke kõhklematult ühendust Gemiusega (kontakt).