gemiusAudience
gemiusAudience
Home > Uuringu põhitõed

Uuringu ülevaade

 

On-line reklaamikampaaniate planeerimisel kasutatavate andmete saamiseks on abiks interneti auditooriumi mõõtmise terviklik meetod. Gemiuse poolt väljatöötatud uuring gemiusAudience on on-line auditooriumi mõõtmise standardiks enamikes Kesk- ja Ida-Euroopa riikides.

 

Eesti internetiturg ei saa enesele lubada paigalseisu. Mõne viimase kuu jooksul on täheldatud on-line auditooriumi arvu märkimisväärset suurenemist. Samal ajal on väga oluliseks ja tulutoovaks teguriks muutumas teadmiste saamine kiiresti areneva küberturu konkreetsete ootuste kohta.

 

Uuringu gemiusAudience strateegiline eesmärk on andmete kogumine ja pidev uuendamine on-line reklaamikampaaniate optimeerimiseks. Olles võimeline esitama täpseid andmeid olulisimate veebilehtede kasutamise kohta antud turul, annab uuring kirjastajate ja meediaagentuuride käsutusse praktilised ja hõlpsasti kasutatavad vahendid on-line meedia planeerimiseks.

 

Reklaamijad, meedia planeerijad ja turustajad ei ole huvitatud „kasutajatest” ega „cookie”-dest. Nemad hoolivad „tarbijatest”. Järelikult on iga turu-uuringu peamine eesmärk ühendada kõige kindlamad metodoloogilised põhimõtted praktiliste vajadustega. Tänu oma metodoloogiale on gemiusAudience täielikult integreeritud terviklik interneti auditooriumi mõõtmissüsteem. Kuupõhiselt esitatud andmed on saadaval tarkvaras gemiusExplorer, mis võimaldab uuringu tulemusi sirvida ja analüüsida. Lugege täiendavalt gemiusAudience’i eelised.

 

Peale Eesti on gemiusAudience kasutusele võetud ka paljudel teistel Euroopa turgudel. Gemius läheneb igale turule selle auditooriumi mõõtmisel sõltumatult, arvestades kohalikku turuseisu ning tehes koostööd kohaliku partneri või kohalike majandusharude ühiskomisjonidega.

 

www.audience.gemius.ee - mõnedel turgudel, kus Gemius tegutseb, pakub firma avalikult kättesaadavat eriteenust, mis võimaldab tasuta jälgida interneti kasutamise ja arengu olulisimaid trende. Pakutavat informatsiooni saavad kasutada ajakirjanikud, üliõpilased, reklaamikujundajad ja on-line kirjastajad. Lisaks Eesti turule esitab Gemius andmeid ka Bulgaaria, Horvaatia, Läti, Leedu, Poola, Slovakkia, Tšehhi, Venemaa, Valgevene, Ukraina ja Ungari kohta.

 

Kui soovite saada täiendavat teavet gemiusAudience’i kohta, võtke kõhklematult ühendust Gemiusega (kontakt).